Address:No.55 Chongqing Road, Heping District, Tianjin
Postcode:300050
Tel: 0086-22-87135555
Fax: 0086-22-87135566
E-mail: info@qingwangfu.com
Microblog: http://e.weibo.com/qingwangfu
Tianjin Qingwangfu Hotel Management Co. Ltd.About Us | Contact Us | Media Center | Site Map | Privacy Policy | Legal Information            TJ ICP License No.: 10001213